Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lengkap 74 Arane Anak Kewan Dalam Bahasa Jawa

Berikut akan kami sampaikan bahasan Anake kewan kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah anaknya hewan. Sebagai contoh saja, apa nama anak khadal itu? Jawabannya adalah tobil.
semoga tulisan ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat kedepannya.

Arane anak kewan

1. jaran = belo.

2. kadhal = tobil.

3. kakap = caplek.

4. kalajengking = ketupa.

5. kancil = kenthi.

6. kebo = gudel.

7. kecapung = jenthit.

8. kemangga = ceriwi.

9. baya = rete.

10. bebek = meri.

11. bethik = menter.

12. blanak = sendha.

13. brati = tongki.

14. budheng = kowe.

15. bulus = ketul.

16. cacing = lur.

17. cecak = sawiyah.

18. celeng = genjik.

19. coro = mendhet.

20. dara = piyik.

21. dhorang = tamper.

22. emprit = indhil.

23. gagak = engkak.

24. gajah = bledug.

25. gangsir = clondho.

26. garangan = rase.

27. garengpung = drungkuk.

28. gemak = drigul.

29. glathik = cecrekan.

30. gundhik = laron, rayap.

31. iwak = beyong.

32. jangkrik = gendholo.

33. tuma = kor.

34. ula = kisi, ucet.

35. urang = grago.

36. wader = sriwet.

37. wagal = jendhil.

38. walang = dhogol.

39. warak = plencing.

40. wedhus = cempe.

41. kepik = mreki.

42. kidang = kompreng.

43. kimar = kedah.

44. kinjeng = senggutru.

45. kinjeng dom = undur-undur.

46. kintel = kenthus.

47. kethek = munyuk, kenyung.

48. kodhok = precil.

49. kombang = engkuk.

50. konang = endrak.

51. kremi = racek.

52. kucing = cemeng.

53. kul/keyong - krikik.

54. kupu = uler/

55. kura = laos.

56. kutuk = kotesan, koncelan.

57. kwangwung = gendhot.

58. laler = set, singgat.

59. lamuk = jenthik.

60. lawa = kampret.

61. lele = jabrisan.

62. lemut = uget-uget.

63. lintah = pacet.

64. lisang = beles.

65. lodan = jengkelong.

66. lutung = kenyung.

67. luwak = kuwuk.

68. luwing = gonggo.

69. macan = gogor.

70. manuk = piyik.

71. menjangan = kompreng.

72. menthok = minthi.

73. merak = uncung.

74. nyambik = slira.

75. pe = genyong.

76. pleting = jaringan.

77. sapi = pedhet.

78. sembilang = lenger.

79. singa = dibal.

80. tambra = bokol.

81. tawon = gana.

82. tekek = celolo.

83. tikus = cindhil.

84. tongkol = cengkik.

95. welut = udhet.

95. yuyu = beyes.

96. Anak ampal jenenge embug.

97. angrang = kroto.

98. asu = kirik.

99. pitik = kuthuk.

91. babi = gembluk.

92. bandeng = nener.

93. bantheng = wareng.

94. banyak = blengur.

95. boyo = krete

tentunya masih banyak sekali dan adapun yang belum kami sebutkan dapat kalian tulis di kolom komentar

Posting Komentar untuk "Lengkap 74 Arane Anak Kewan Dalam Bahasa Jawa"